ὑπο-δεξίη

[1214] ὑπο-δεξίη, , Aufnahme, bes. gastliche Bewirthung, auch der dazu gehörige Vorrath, Vermögen zur Aufnahme eines Gastes, πᾶσά τοι ἔσϑ' ὑποδιξίη Il. 9, 73 [wo ι lang gebraucht ist].

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1214.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: