ὑπο-δερίς

[1214] ὑπο-δερίς, ίδος, ἡ, der Unterhals, Poll. 2, 130. – Auch eine Bedeckung des Unterhalses, Inscr. bei Böckh Staatsh. II p. 292; Halsschmuck, Halsband, Arist. H. A. 5, 34; vgl. Ar. fr. 309.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1214.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: