ὑπο-δικάζω

[1215] ὑπο-δικάζω, verurtheilen, ϑανάτῳ, zum Tode, Nicet.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1215.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: