ὑπο-δμὠς

[1216] ὑπο-δμὠς, ῶος, ὁ, Diener, Untergebener, = δμώς, Homerisch das composit. = dem simplex, ὁ ὑπό τινι ὢν δμώς, Hom. einmal, Odyss. 4, 386 Πρωτεὺς Ποσειδάωνος ὑποδμώς, parodirt von Matro bei Athen. 4, 135 f. Vgl. Lehrs Aristarch. ed. 2 p. 108.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1216.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: