ὑπο-δοχεῖον

[1216] ὑπο-δοχεῖον, τό, Ort zur Aufnahme, Herberge, Strab.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1216.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: