ὑπο-δοχή

[1216] ὑπο-δοχή, , 1) Aufnahme, bes. gastliche, Bewirthung; Her. 7, 119; Ar. Pax 522; ἆρ' εἰςδέξομαί σε ἐμῶν φίλαισιν ὑποδοχαῖς δόμων, Eur. I. A. 1229; ξένων, φυγάδος, Plat. Legg. XII, 949 c 955 b; Pol. 5, 14, 10, vgl. 28, 17, 1, u. Sp., wie Plut. Thes. 14. Auch das Standhalten gegen ein Heer, Thuc. 7, 74. – 2) Annahme, wie ὑπόληψις, Meinung; ταῦτα γίγνεται εἰς ὑποδοχὴν τοῦ μηδ' ἀμφισβητῆσαι ὑμᾶς Dem. 7, 13; auch Genehmigung, Billigung, Sp.; εἰς ὑποδοχὴν πάντα λέγειν καὶ πράττειν τινί, d. i. nach Jemandes Wunsche, ihm zu Gunsten, Aesch. 2, 62. – 3) der Ort zur Aufnahme, Plat. Tim. 49 a 51 a; Zufluchtsort, Xen. Vect. 3, 1; Arist. probl. 1, 40; – ὑποδοχὴν ἔχειν πρός τι, Pol. 32, 11, 10, Hülfsmittel.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1216.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: