ὑπο-δρηστήρ

[1216] ὑπο-δρηστήρ, ῆρος, ὁ, ein Untergebener, Bedienter, τινός, Od. 15, 330 u. sp. D., wie Coluth. 152. – Vgl. ὑποδμώς.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1216.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: