ὑπο-δωρίζω

[1217] ὑπο-δωρίζω, ein wenig dorisch sprechen, Synes.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1217.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: