ὑπο-ζεύγνῡμι

[1217] ὑπο-ζεύγνῡμι u. -ζευγνύω (s. ζεύγνυμι), darunter od. daran jochen, unters Joch spannen, ὑποζεύξω δέ τοι ἵππους Od. 15, 81, vgl. 6, 73; auch med., τέϑριππον ὑποζευξάμενος Plut. Cam. 7; – αὐτοὺς εἰς τὸ δουλικὸν ὑποζεύγνυσι γένος Plat. Polit. 309 a, darunter rechnen; überh. womit verbinden, verknüpfen, dah. darauf folgen lassen, τινί τι, Sp. – Pass., ἀνάγκαις ταῖςδ' ὑπέζευγμαι Aesch. Prom. 108, zw.; ὑποζυγῆναι πόνῳ Soph. Ai. 24; ὑπεζεῦχϑαι τῷ γένει, untergeordnet sein, Arist. partt. an. 1, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1217.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: