ὑπο-ζοφάω

[1217] ὑπο-ζοφάω, etwas dunkel od. schwarz sein, ὑποζοφόωσα Nic. Th. 537.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1217.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: