ὑπο-ζω-γραφέω

[1217] ὑπο-ζω-γραφέω, untermalen, vormalen, Eumath. u. a. Sp., die auch das subst. ὑποζώγραφος haben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1217.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: