ὑπο-θάλπω

[1217] ὑπο-θάλπω, ein wenig od. gelinde erwärmen; in tmesi bei Aesch., ὑπό μ' αὖ μανίαι ϑάλπουσι Prom. 880; τέφρῃ πῠρ ὑποϑάλπεται Mel. 4 (XII, 92).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1217.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: