ὑπο-θερμαίνω

[1217] ὑπο-θερμαίνω, ein wenig od. gelinde warm machen, u. pass. ein wenig warm werden, ὑποϑερμάνϑη ξίφος αἵματι, Il. 16, 333. 20, 476; ὑποτεϑερμασμένος Hippocr.; u. in späterer Prosa, wie Luc. D. Mer. 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1217.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: