ὑπο-θορῡβέω

[1218] ὑπο-θορῡβέω, ein wenig lärmen, anfangen zu lärmen, εἴς τινα Thuc. 4, 28.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1218.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: