ὑπο-θρώσκω

[1218] ὑπο-θρώσκω (s. ϑρώσκω), hinunter, hinein springen, Orph. Arg. 736, l. d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1218.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: