ὑπο-θωρήσσω

[1218] ὑπο-θωρήσσω, heimlich bewaffnen, rüsten, med., λόχῳ δ' ὑπεϑωρήσσοντο, sie rüsteten sich heimlich, Il. 18, 513.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1218.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: