ὑπο-θῡμιάς

[1218] ὑπο-θῡμιάς, άδος, ἡ, ein Kranz, den man um den Hals band, um den Wohlgeruch der Blumen zu genießen; Sappho 26 u. Alcaeus wie Anacr. bei Ath. XV, 674 c, wo die mss. ὑποϑυμίς haben; ib. 688 b ist gesagt τοὺς στεφάνους τοὺς περικειμένους τῷ στήϑει ὑποϑυμιάδας οἱ ποιηταὶ κεκλήκασιν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1218.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: