ὑπο-κάθ-ημαι

[1218] ὑπο-κάθ-ημαι, ion. ὑποκάτημαι (s. ᾑμαι), sich unter od. an einem Orte niedersetzen, sich niederlassen, ἐν ταύτῃ τῇ πόλει ὑποκατήμενος Her. 7, 27; – auch unthätig dasitzen, Sp.; – sich heimlich niedersetzen od. in einen Hinterhalt legen, Xen. Hell. 7, 2, 5; um dem Feinde aufzulauern, ihn abzuwehren, ἐν τῇ

[1218] Βοιωτίῃ ὑποκατημένους τὸν βάρβαρον Her. 8, 40; χωρίοις ἰσχυροῖς D. Hal.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1218-1219.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: