ὑπο-κάρπιος

[1219] ὑπο-κάρπιος, unter der Vorderhand, ἀρτηρία, die Pulsader, an welcher der Arzt den Puls fühlt, Aristaen. 1, 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1219.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: