ὑπο-κατά-στατος

[1219] ὑπο-κατά-στατος, adj. verb. von ὑποκαϑίστημι, substituirt, erst Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1219.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika