ὑπο-κατ-ορύσσω

[1219] ὑπο-κατ-ορύσσω, att. -ττω, darunter vergraben, ὑποκατώρυκται Sophron bei Ath. XI, 480 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1219.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: