ὑπο-κινύρομαι

[1220] ὑπο-κινύρομαι, dazu, dabei leise wimmern, Ael. V. H. 9, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1220.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: