ὑπο-κλαίω

[1220] ὑπο-κλαίω (s. κλαίω), dazu, dabei od. nur ein wenig weinen, οὔϑ' ὑποκλαίων οὔτε δακρύων ὀργὰς παραϑέλξει Aesch. Ag. 69.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1220.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: