ὑπο-κλύζω

[1220] ὑπο-κλύζω, von unten ausspülen, reinigen, τὸ σῶμα, durch ein Klystier reinigen, Plut. u. Medic. – Uebertr., ψυχῆς πάντοϑεν ὑποκλυζομένης, überschwemmen, Luc. Nigr. 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1220.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: