ὑπο-κλύω

[1220] ὑπο-κλύω (s. κλύω), heimlich od. unter der Hand hören, aus Jemandes Munde hören; ὑπέκλυες ἐμεῖο Ap. Rh. 3, 477; Qu. Sm. 1, 509.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1220.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: