ὑπο-κλῄζω

[1220] ὑπο-κλῄζω, ion, ὑποκληΐζω, heimlich verkünden, u. pass. bekannt gemacht werden, ἀγγελίαν τῶν μεγάλων Δαναῶν ὑποκλῃζομέναν Soph. Ai. 223, wenn nicht mit Hermann ὕπο κλ. zu lesen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1220.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: