ὑπο-κρητηρίδιον

[1221] ὑπο-κρητηρίδιον, τό, ein kleiner Untersatz od. Gestell unter dem Mischgefäße, κρήτήρ, Her. 1, 25; vgl. Hegesand. bei Ath. V, 210 b; Plut. def. or. 14 wird es κρατῆρος ἕδρα καὶ βάσις erkl.; Philostr. V. Apoll. c. 11 auch ὑποκρατηρίδιον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1221.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: