ὑπο-κρισία

[1222] ὑπο-κρισία, , seltenere Form für ὑπόκρισις, Ep. ad. 353 (Plan. 289).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1222.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: