ὑπο-κριτικός

[1222] ὑπο-κριτικός, ή, όν, schauspielerisch, zur Kunst des Schauspielers gehörig, geschickt; Arist. rhet. 3, 1; λέξις 3, 12; ἡ ὑποκριτική, sc. τέχνη, Schauspielerkunst, D. L. 3, 101; – heuchlerisch, zur Verstellung geneigt, den Schein annehmend, ψυχὴ ὑποκρι-τικὴ τοῦ βελτίονος Luc. Alex. 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1222.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: