ὑπο-κυβερνάω

[1222] ὑπο-κυβερνάω, τῆς νεώς, das Schiff als Untersteuermann lenken, Poll. 1, 98.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1222.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: