ὑπο-κωμῳδέω

[1222] ὑπο-κωμῳδέω, ein wenig od. versteckt verhöhnen, verspotten, Luc. Tox. 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1222.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: