ὑπο-κόλπιος

[1221] ὑπο-κόλπιος, 1) im Schooße, am Busen liegend, Hdn. 7, 11, 6; dah. übertr., herzlich geliebt, τινός, Philodem. 16 (V, 25); ἔχειν τινά, Qu. Maec. 3 (V, 130); Artemid. 1 (XII, 34) u. öfter. – 2) im Mutterschooße verborgen, Callim. Del. 86.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1221.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: