ὑπο-κύπτω

[1222] ὑπο-κύπτω, sich darunter bücken, bes. sich unter das Joch, unter die Oberherrschaft beugen, sich Einem unterwerfen, Μῆδοι ὑπέκυψαν Πέρσῃσι Her. 1, 130, vgl. 6, 25. 109; Jac. Ach. Tat. p. 961; unterwürfig, unterthänig sein, κύνες τοῖς ἀνϑρώποις ὑποκύπτοντες Aesop. fab. 234; Luc. Nigr. 21; auch von Bittenden, die sich demüthig bücken, ὑποκύπτοντες ἱκετεύουσιν Ar. Vesp. 555, v. l. ὑποπίπτον-τες. – Trans., τὰν τύλαν, den Buckel krümmen, um sich eine Last aufpacken zu lassen, Ar. Ach. 918.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1222.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: