ὑπο-κῑνέω

[1220] ὑπο-κῑνέω, 1) unten od. ein wenig, leicht bewegen; Ζεφύρου ὑποκινήσαντος, sc. κῠμα, Il. 4, 423; übertr., ein wenig reizen, Plat. Charm. 162 d; Plut. Aem. Paull. 9. – 2) intrans., sich ein wenig bewegen; οὐδεμίη πόλις ὑπεκίνησε Her. 5, 106; Ar. Ran. 644. – Uebertr., etwas verrückt sein, Plat. Rep. IX, 573 c vrbdn ὁ μαινόμενος καὶ ὑποκεκινηκώς; Sp., wie Luc. Eun. 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1220.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: