ὑπο-λευκαίνω

[1223] ὑπο-λευκαίνω, unten oder ein wenig weiß machen, u. pass. ein wenig weiß werden, weißlich sein; ὑπολευκαίνονται ἀχυρμιαί Il. 5, 502; sp. D., Arat. Dios. 195; Luc. D. Mer. 11, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1223.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: