ὑπο-ληπτικός

[1224] ὑπο-ληπτικός, ή, όν, zum Meinen oder Schließen gehörig; δύναμις ὑπολ., die Fähigkeit zu meinen od. zu schließen, Plat. def. 414 c; M. Anton. 3, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1224.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: