ὑπο-λιπής

[1224] ὑπο-λιπής, ές, übrig gelassen, geblieben, übrig, Plut. Marc. 22.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1224.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: