ὑπο-λογίζω

[1224] ὑπο-λογίζω, v. l. Arist. pol 7, 3,3, und einzeln bei Sp.; gew. med. ὑπολογίζομαι, mit in Rechnung bringen, mit an-, berechnen, berücksichtigen; Andoc. 4, 33; οὔτε τοὺς παρεληλυϑότας ὑπ ολογίζεσϑαι Plat. Phaedr. 231 b; κίνδυνον 9, 6; Aesch. 2, 1; οὐδὲν ὑπολογιστέον Plat. Rep. I, 341, d; οὔτε μνησικακήσετε, οὔτε ὑπολογιεῖσϑε Dem. 18, 99; οὐδένα κίνδυνον ὀκνήσας ἴδιον οὔϑ' ὑπολογισάμενος 197, u. öfter, u. Folgde; τὴν τιμὴν ἐκ τῶν ὀψωνίων, daraus schließen oder berechnen, Pol. 6, 39, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1224.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: