ὑπο-λύω

[1224] ὑπο-λύω (s. λύω), 1) darunter lösen, auflösen, ein wenig, allmälig lösen; ὑπέλυσε γυῖα, er lös'te ihm die Glieder unter dem Leibe, machte, daß ihm die Füße erschlafften, von Getödteten oder tödtlich Verwundeten, Il. 15, 581; eben so μένος καὶ γυῖα Il. 6, 27; auch vom Ringer, γυῖα ὑπέλυσε, Il. 23, 726, er machte ihm die Füße unter dem Leibe wankend, er stellte ihm ein Bein; u. pass., γυῖα ὑπέλυντο 16, 341. Vgl. auch noch das als Tmesis hierher gerechnete häufige ὑπὸ γούνατ' ἔλυσεν u. λύϑεν δ' ὑπὸ φαίδιμα γυῖα Il. 16, 805; ὑπολύεταί μου τὰ γόνατα Ar. Lys. 216. – 2) darunter loslösen, Zugthiere unter dem Joche losspannen, wie Hom. sagt οἱ δ' ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ, Od. 4, 39, u. ὁ δ' ἔλυεν ὑφ' ἵππους Il. 23, 513; und übh. darunter befreien. – MED. sich losmachen, πρῶτος ὑπ' ἀρνειοῠ λυόμην Od. 9, 463, auch einen Andern befreien, σὺ τόν γ' ἐλϑοῦσα, ϑεά, ὑπελύσαο δεσμῶν Il. 1, 401. – Im engern Sinne, die Sohlen losbinden, die Schuhe ausziehen, ὑπολύετε, παῖδες, Ἀλκιβιάδην Plat. Conv. 213 b; vgl. Ar. Nubb. 153 Thesm. 1183; u. med. im Ggstz von ὑποδεῐσϑαι [1224] sich die Schuhe ausziehen, Lys. 950 Plut. 927; Xen. An. 4, 5,13; τὰς κρηπῖδας Plut. Arat. 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1224-1225.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: