ὑπο-λῑμ-ώδης

[1224] ὑπο-λῑμ-ώδης, ες, etwas hungrig, δεῖπνον Plut. Symp. 2, 10, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1224.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika