ὑπο-μάσσω

[1225] ὑπο-μάσσω, att. -ττω, darunter od. ein wenig kneten, Suid.; ὑπόμαξον τᾶς φλιᾶς καϑυπέρτερον Theocr. 2, 59, streiche sie über der Schwelle an.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1225.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: