ὑπο-μαίνομαι

[1225] ὑπο-μαίνομαι (s. μαίνομαι), pass., ein wenig od. gelind rasen, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1225.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: