ὑπο-μαλάσσω

[1225] ὑπο-μαλάσσω, att.- ττω, ein wenig, allmälig erweichen, ὑπεμαλάχϑη Luc. D. Mer. 4, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1225.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: