ὑπο-μείων

[1225] ὑπο-μείων, gen. ονος, etwas weniger od. geringer. – Bei den Spartanern waren die ὑπομείονες eine untergeordnete Klasse von Staatsbürgern, Xen. Hell. 3, 3,6, neben εἵλωτες u. νεοδαμώδεις genannt, im Ggstz zu den ὅμοιοι. – Bei Kriegsheeren die untern Angestellten, die Subalternen, D. Cass. 42, 51.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1225.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: