ὑπο-μενετικός

[1225] ὑπο-μενετικός, ή, όν, ausdauernd, aushaltend; Arist. eth. 3, 6; M. Ant. 1, 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1225.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: