ὑπο-μενητικός

[1225] ὑπο-μενητικός, ή, όν, = ὑπομενετικός, bei Plat. det. 412 b u. 416 v. l. für ὑπομονητικός.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1225.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: