ὑπο-μνάομαι

[1226] ὑπο-μνάομαι, heimlich, listig (od. noch bei Lebzeiten des Mannes) um eine Frau werben und sie zu verführen suchen, ζώοντος ὑπεμνάασϑε γυναῖκα Od. 22, 38.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1226.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: