ὑπο-μνηματίζω

[1226] ὑπο-μνηματίζω, zur Erinnerung, zum Andenken aufschreiben, ins Gedenkbuch eintragen, τί, auch im med., Pol. 5, 33, 5 u. Sp. – Med. ὑπομνηματίζεσϑαί τινα, einen Schriftsteller erklären, bes. einen Commentar über ihn schreiben, οἱ ὑπομνηματισάμενοι, die Commentatoren, Gramm., wie Apoll. Dysc. de synt. p. 156; περὶ ὕψους Longin. 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1226.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: