ὑπο-μνημονεύω

[1226] ὑπο-μνημονεύω, Einem Etwas in einer Denkschrift anmerken od. anzeigen, τινί τι, Ath. XV, 643.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1226.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: