ὑπο-μνηστεύομαι

[1226] ὑπο-μνηστεύομαι, τὴν ϑυγατέρα, seine Tochter heimlich oder vorher an Jemand verloben; ὁ ὑπομνηστευϑείς, der vorher Verlobte, Arist. polit. 5, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1226.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: